Phim PHƯỢNG HOÀNG KHAI QUỐC Phần 2 full

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Phim PHƯỢNG HOÀNG KHAI QUỐC Phần 2Phim PHƯỢNG HOÀNG KHAI QUỐC phần 2

Diễn viên: Hồ Băng Khanh : Độc Cô Già La ( Độc Cô Hoàng Hậu ) Trương Đan Phong : Dương Kiên ( Tùy Văn Đế ) An Dĩ Hiên : Độc Cô Bàn Nhược Lý Y Hiểu : Độc Cô Mạn Đà Ứng Hạo Minh : Vũ Văn Ung Từ Chính Hy : Vũ Văn Hộ Huỳnh Văn Hào : Độc Cô Tín Châu Đình Huy : Vũ Văn Nhật

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE