PHIM MỚI 2021 | TÂN THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN Full

https://www.youtube.com/watch?v=YBAbr1jB5cA

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30

Phim TÂN THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆNPhim TÂN THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN
Diễn viên: nhóm SpeXial Lữ Vân Phong, Liên Thần Tường (nhóm SpeXial); Triệu Chí Vĩ (nhóm SpeXial); Mã Chấn Hoàn (nhóm SpeXial); Dịch Bách Thần (nhóm SpeXial); Bành Dục Sướng, Hùng Tử Kì (nhóm SpeXial); Chu Tiển, Tra Kiệt…