PHIM HAY 2021 | TÂN TRUYỀN THUYẾT HỒ LY Full

23,771
https://www.youtube.com/watch?v=0Rpq9MffTnY

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41

Phim TÂN TRUYỀN THUYẾT HỒ LY

Nội dung phim Tân Truyền Thuyết Hồ Ly.

Phim Tân Truyền Thuyết Hồ Ly chuyển thể từ Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh.

Phim gồm 6 câu chuyện nhỏ: Linh hồ Phong Tam Nương là người trượng nghĩa, vì bênh vực kẻ yếu mà vô tình tiến vào Mạnh gia, lại phát hiện Mạnh gia vốn là do người khác hãm hại. Vì thế giúp Mạnh gia thoát hiểm, chính mình tìm được tình yêu đích thực.

Add your comment

Your email address will not be published.