Phim THẬP TÔNG TỘI trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21

Phim THẬP TÔNG TỘI trọn bộ

Phimm THẬP TÔNG TỘI.

Đạo diễn: Lý Đông Huân.

Diễn viên: Trương Hàn, Tăng Chí Vỹ, Vu Tiểu Đồng.

Phim kể về vụ án kinh thiên động địa được dựa trên nguyên mẫu 10 (thập) vụ án. Tội phạm có thật từng gây chấn động toàn Trung Quốc. Nhân vật trong các vụ án đó là những tội phạm giết người; bạn sẽ phát hiện con người có thể ác đến mức không cần màng đến đạo đức tông tội.

Add your comment

Your email address will not be published.