Phim TÙY ĐƯỜNG DIỄN NGHĨA trọn bộ

Phim TÙY ĐƯỜNG DIỄN NGHĨA trọn bộ

Thông qua ba tuyến truyện này, tác giả phơi bày sự thối nát của giai cấp phong kiến thống trị, ca ngợi tinh thần dũng cảm, lòng nghĩa khí của các anh hùng thời Tùy, Đường…..

Add your comment

Your email address will not be published.