SĂN LÙNG VIÊN TOÀN QUYỀN Full

[text_module id=”5509″]

SĂN LÙNG VIÊN TOÀN QUYỀN (Охота на гауляйтера) gồm 10 tập, sản xuất năm 2012.
Âm mưu thôn tính Liên Xô của Hitler gồm 3 giai đoạn:
– Đánh chiếm – được mở màn bằng Kế hoạch Barbarossa.
– Đặt các viên toàn quyền để cai trị từng vùng đất chiếm được.
– Phát hành đồng tiền của Đức Quốc xã để nắm toàn bộ nền kinh tế.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE