SĂN LÙNG VIÊN TOÀN QUYỀN Full

1,097
Published on 06/10/2020 by

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12

SĂN LÙNG VIÊN TOÀN QUYỀN (Охота на гауляйтера) gồm 10 tập, sản xuất năm 2012.
Âm mưu thôn tính Liên Xô của Hitler gồm 3 giai đoạn:
– Đánh chiếm – được mở màn bằng Kế hoạch Barbarossa.
– Đặt các viên toàn quyền để cai trị từng vùng đất chiếm được.
– Phát hành đồng tiền của Đức Quốc xã để nắm toàn bộ nền kinh tế.

Category

Add your comment

Your email address will not be published.