PHIM MỚI 2022 | SÁT THỦ VƯỢT NGỤC Full

391

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46

SÁT THỦ VƯỢT NGỤC Full

Diễn viên Chu Vịnh Đằng, Hàn Quyết, An Trạch Hào, Đinh Gia Húc.

Nội dung phim sát thủ vượt ngục những năm kháng chiến chống Nhật; quân đội Trung Quốc nổ lực đấu tranh chống lại sự xâm lược. Nhật Bản lên kế hoạch trong vòng 3 tháng sẽ đánh chiếm hoàn toàn Trung Quốc; nên hạ lệnh truy bắt những người dân đen giam giữ tại đảo Nguyệt Lượng. Bắt họ lao động khổ sai để tăng gia sản xuất vật tư cho tiền tuyến. Lưu Mặc Dương vì sự hiểu lầm nên anh đã bị bắt lên đảo; anh cố gắn biện minh và vượt ngục kết quả không thành bị tra tấn dã man.

Add your comment

Your email address will not be published.