TÂN CỔ MÁY THỜI GIAN Full

4,460
Published on 23/10/2020 by

[text_module id=”6039″]

TÂN CỔ MÁY THỜI GIAN Full
Nội Dung: Trong sự cố bất thường xảy ra trên phi thuyền Tinh Vân; phi hành gia Hạng Thiếu Long đã xuyên không hơn 2000 năm trở về thời Chiến quốc của Trung Quốc. Tại đây anh đã tham gia vào nhiều sự kiện lịch sử quan trọng; dẫn đến lần đầu thống nhất Trung Hoa của nhà Tần.

Category

Add your comment

Your email address will not be published.