[Thuyết Minh] THIÊN MỆNH HOÀNG QUYỀN – Tập Full

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50 | Tập 51 | Tập 52 | Tập 53 | Tập 54

THIÊN MỆNH HOÀNG QUYỀN

Phim THIÊN MỆNH HOÀNG QUYỀN; Diễn viên: Đường Yên, La Tấn, Ngô Kiến Hào, Mao Hiểu Đồng; Đạo diễn: Lý Tuệ Châu.

Phim cổ trang THIÊN MỆNH HOÀNG QUYỀN.

Chuyện ngoài đã xong cả rồi, đến lúc lo chuyện trong nhà thôi. Này, cô nương này thiệt là mệnh khổ mà. Bạch Thủy Thôn, nước, nước, nào nước đây, đây là đâu vậy, đây là nơi ta sống đây. Cám ơn ân nhân đã cứu mạng ta, ta vẫn chưa biết tên của ân nhân, đừng gọi ta là ân nhân mà, ta tên là Lý Dị Ưng còn cô tên gì? Ta tên là Tâm Nhi, sau cô lại một mình ngất xỉu giữa đường vậy, nhà của cô ở đâu, hiện giờ chắc là người nhà của cô lo lắng lắm?

Đoạn cuối của tập 3 phim THIÊN MỆNH HOÀNG QUYỀN

Mẫu thân, sau con không được gặp thân mẫu của con vậy, qui tắc gì vậy? được rồi Di Ương, con còn rất nhiều cơ hội được gặp lại thân mẫu của mình, cần gì phải vội chứ. Vâng tổ mẫu, Di Ương chỉ vừa mới về thôi vẫn còn chưa thích nghi đâu. Đừng khắc khe với nó quá, lão phu nhân dạy đúng lắm, Di Ương đã quay về rồi. Cũng nên học quy tắc trong phủ thôi, con sẽ dạy vỗ cho nó thật tốt… Di Ương là công chúa trong phi thiên mệnh hoàng quyền.

Add your comment

Your email address will not be published.