PHIM VÕ THUẬT 2021 | TINH VÕ TRẦN CHÂN Full

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35

PHIM VÕ THUẬT 2021 | TINH VÕ TRẦN CHÂN trọn bộ

Phim TINH VÕ TRẦN CHÂN trọn bộ.

Diễn viên: Trần Tiểu Xuân, Phương Thế Hân…

Bộ phim võ thuật Trung Quốc Tinh Võ Trần Chân với những pha biểu diễn võ thuật đẹp mắt. Bên cạnh đó còn nêu cao tinh thần yêu nước; bảo vệ người dân của các anh hùng võ thuật Trung Quốc trước sự thống trị của Nhật. Phim Tinh Võ Trần Chân là một câu chuyện kể về Trần Chân; một người sống trong thời tranh chiến giữa Trung Quốc và Nhật. Trần Chân là một người rất có năng khiếu về võ thuật.