[Thuyết Minh] TRUYỀN KỲ ĐOẠT BẢO Full | Phim Hành Động 2021

TRUYỀN KỲ ĐOẠT BẢO

Phim TRUYỀN KỲ ĐOẠT BẢO

Đạo diễn: Lý Sâm

Diễn viên: Từ Tăng, Trần Khiết, Thạch An Ni

Năm 1925, bia đá có ghi chép thông tin về kho báu xuất hiện. Hậu nhân của bốn đệ tử ai nấy đều có mục đích riêng, cầm theo miếng ngọc đến gặp nhau. Bốn miếng ngọc lần nữa kết hợp, tạo nên một chiếc chìa khóa, phá giải được bí mật trên bia đá, dẫn theo mọi người cùng bắt đầu chuyến đi tìm bảo vật.

Add your comment

Your email address will not be published.