[Thuyết minh] TỬ CHIẾN HUYẾT HẬN Full

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42

[Thuyết minh] TỬ CHIẾN HUYẾT HẬN Full

Phim TỬ CHIẾN HUYẾT HẬN Phim Siêu Phẩm Kháng Chiến Mới Nhất 2023.

Thể loại: Kháng Chiến, Hành Động, Võ Thuật.

Số tập 42 tập.

Nội Dung phim lấy bối cảnh thời kỳ giải phóng ở vùng núi, kể về các chiến sĩ được lãnh đạo bởi Hồ Dương Lâm cùng ra trận diệt giặc, trả qua muôn vàn thử thách sinh tử, tiêu diệt giặc phỉ.

Add your comment

Your email address will not be published.