[Thuyết Minh] VUA ĐẶC CÔNG Full

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

VUA ĐẶC CÔNGPhim VUA ĐẶC CÔNG

Đạo diễn: Lưu Nhất Chí.

Diễn viên: Dương Dật, Vạn Thiến, Trương Thần Quang.

Add your comment

Your email address will not be published.