Xuyên không

Phim xuyên không có nghĩa là xuyên qua thời gian, là thể loại mà nhân vật chính; do một lý do nào đó (thường sẽ gặp phải bất trắc (bị giết, tai nạn, bị hãm hại…). Mà đưa đến sống ở một không gian hay khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính sẽ làm được điều phi thường khi có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại dựa vào thân xác người khác. Sau khi xuyên qua sẽ trờ thành tầng lớp quý tộc (nữ vương, hoàng tử, công chúa, tiểu thư…); hoặc tầng lớp hạ lưu (nô tì, nữ bộc, vô diệm…); hay cũng có thể là người bình thường và không có gì nổi bật.

Xem phim

CLOSE
CLOSE