Phim MẬT DANH TÌNH BÁO trọn bộ

Phim MẬT DANH TÌNH BÁO

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41

Phim MẬT DANH TÌNH BÁO trọn bộ.

Đạo diễn: Tăng Hiểu Hân.

Diễn viên: Bành Tiểu Nhiễm, Lưu Học Nghĩa, Tiêm Nhẫn Tư, Đinh Dũng Đại.

Nội dung phim Mật Danh Tình Báo lấy bối cảnh năm 1958, đặc vụ ngầm Bàng Hồng Mai (Bành Tiểu Nhiễm) nhận nhiệm vụ bảo vệ công trình trọng điểm Thủy Tích được xây dựng dựa trên lý thuyết về tàu ngầm hạt nhân. Cô đón nhà khoa học Kế Đan Dương (Lưu Học Nghĩa) về nước, đồng thời đánh tan âm mưu phá hoại của quân địch.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE