[YouTube] Phim THẬP TAM LÝ PHỐ trọn bộ

Phim THẬP TAM LÝ PHỐ

Trong khoảng thời gian từ năm 1939 đến 1942, ở Bắc Triều Tiên, ba mươi dặm phía bắc. Quân Nhật đã chiếm đóng Sơn Tây, và trận chiến bảo vệ sông Hoàng Hà đang diễn ra hết sức quyết liệt.

Phim THẬP TAM LÝ PHỐ.

Các thành viên của cả Đảng Quốc dân và Đảng Cộng sản, cùng với gián điệp Nhật Bản, bọn cướp, cũng như các đoàn lạc đà, đoàn lừa và những người vận chuyển hàng hóa bằng việc cõng đồ trên lưng thường xuyên tới nghỉ ngơi tại các quán trọ dành cho lừa và ngựa ở ba mươi dặm phía bắc.

Trong môi trường hỗn loạn, phức tạp này, bốn cô gái lý phố và ba anh trai thập tam đã nỗ lực lớn lao vì tình yêu, sự sống còn và cuộc cách mạng.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE